Informacje dla klientów

Drodzy klienci, Informujemy o zaplanowanych pracach serwisowych podzielonych na 3 etapy:

Etap I zostanie wykonany w dniu 30.04.2019 w godzinach 04:00 - 08:00.
Etap II zostanie wykonany w dniu 02.05.2019 w godzinach 04:00 - 08:00.
Etap III zostanie wykonany w dniu 07.05.2019 w godzinach 04:00 - 08:00.

Prace dotyczą wyłącznie usług oferty slotowej w lokalizacji Warszawa - Hosteam, prace serwisowe przeprowadzane będą etapami tak aby w danym dniu tylko część usług była niedostępna w określonych godzinach.

Przepraszamy za niedogodności, po zakończeniu prac serwery zostaną uruchomione bez utraty danych, adresy IP nie ulegną zmianie, nastąpi tylko przerwa w dostępie do usługi do maksymalnie 4 godzin (będziemy starać się skrócić ten czas).
Prosimy o nie zgłaszanie nam problemów z dostępem do usług w czasie trwania prac serwisowych.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w terminie wykonania prac będziemy informować o nowej planowanej dacie wykonania danego etapu prac serwisowych.

Drodzy klienci, Informujemy o zaplanowanych pracach serwisowych w dniu 10.04.2019 w godzinach 04:00 - 08:00. Prace serwisowe dotyczą wymiany serwerów na nowe w lokalizacji EU dla usług:
Oferta slotowa
Serwery o ID rozpoczynającym się od eu* (np: eu1-1, eu3-1, eu6-1 ...),
Serwery Mumble
Serwery Voice VPS
wszystkie pakiety ale tylko usługi z puli IP 151.80.12.0/26.

W związku z tym, że przenoszony będzie także serwer TSDNS dla usług Voice VPS, w tych godzinach nie będzie można połączyć się za pomocą dodanych domen i adresów w opcji Domeny serwera, prosimy poinformować klientów aby w tych godzinach korzystali z połączenia bezpośredniego za pomocą IP i portu, na którym działa serwer.

Przepraszamy za niedogodności, serwery zostaną przeniesione bez utraty danych, adresy IP nie ulegną zmianie, nastąpi tylko przerwa w dostępie do usługi do maksymalnie 4 godzin (będziemy starać się skrócić ten czas).
Prosimy o nie zgłaszanie nam problemów z dostępem do usług w czasie trwania prac serwisowych.

Drodzy klienci, Osoby, które mają problem z połączeniem do swoich usług informujemy, że dziś w nocy nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni, dlatego prosimy ustawić poprawny czas w swoich komputerach

Otrzymaliśmy informację o planowanych pracach serwisowych w lokalizacji Warszawa - Hosteam.
Termin: 31 marca 2019 w godzinach 01:00-06:00
Zakres prac: prace w obrębie urządzeń sieciowych

W okresie tym wystąpią pojedyncze krótkotrwałe przerwy w dostępie sieciowym do usług.

Drodzy klienci, Prosimy o wykonanie aktualizacji usług Voice VPS oraz Voice VPS D PL za pomocą opcji w panelu klienta, nowa wersja 3.7.1 poprawia błędy wykryte w wersji 3.7.0.

Aktualizacja serwerów z oferty slotowej zostanie wykonana w dniu (30-31).03.2019 w godzinach 8-9 rano, czas niedostępności serwerów około 1-2 minut.

Administracja Net-Speak.pl

Informujemy, że pojawił się nowy crasher na starsze wersje serwerowe (poniżej 3.7.0), prosimy klientów o jak najszybsze zaktualizowanie serwerów.

Drodzy klienci, informujemy o zmianie w ofercie Voice VPS EU (dowolny pakiet), od teraz każda nowo zakupiona usługa posiada ochronę OVH PRO GAME, ceny zakupu usług także zostały wyrównane z ofertą PL (mini voice vps).
Klienci posiadający już usługi w lokalizacji EU (voice vps w dowolnym pakiecie)w ciągu najbliższych dni zostaną przeniesieni wraz z adresami IP na nowe bardziej wydaje platformy z ochroną Pro GAME.
Więcej informacji po kontakcie w Pomoc Online.
Administracja Net-Speak.pl

Drodzy klienci, informujemy o nadchodzącej aktualizacji serwerów TeamSpeak3 z oferty slotowej do wersji 3.7.0.
Aktualizacja serwerów odbędzie się w dniu 22.03.2019 w godzinach 08:00 - 08:30, czas niedostępności do usługi wynosi około 1 minuty.
Co się zmieniło w tej wersji znajdziesz tutaj.

Administracja Net-Speak.pl

Drodzy klienci, informujemy o dostępnej aktualizacji serwerów TeamSpeak do wersji 3.7.0 dla usług Voice VPS oraz Voice VPS D PL.
Aktualizacje można wykonać z poziomu panelu klienta.
Co się zmieniło w tej wersji znajdziesz tutaj.

Weryfikacja aktualizacji i testy dla oferty slotowej odbędą się w dniach 21.03.2019-22.03.2019, data wykonania aktualizacji na wszystkich serwerach z oferty slotowej zostanie podana w dniu 22.03.2019.
Administracja Net-Speak.pl

Informujemy o upublicznieniu kolejnej nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Blokowanie połączeń VPN i jak wskazuje nazwa wyrzuca z serwera i nakłada skargę na klientów używających VPN.
Konfiguracja pozwala na określenie docelowych lub ignorowanych grup serwera klientów, których klienci mogą lub nie mogą stosować VPN.
W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Dodano możliwość wyboru akcji bota, domyślnie ustawione jest wyrzucenie z serwera + skarga, teraz można wybrać jeszcze nałożenia bana na IP lub nałożenia bana na UID klienta, bany są trwałe, banowanie na IP pozwoli wyeliminować na przyszłość próby połączeń innych klientów przez to IP.

Informujemy o upublicznieniu kolejnej nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Tworzenie kanałów i sub kanałów po wejściu na kanał i pozwala na automatyczne tworzenie kanałów wraz z ustaloną liczbą sub kanałów w określonym kanale.
Konfiguracja pozwala na określenie nazwy początkowej tworzonego kanału, nazwy początkowej tworzonych sub kanałów, liczby tworzonych sub kanałów, typu kanałów (trwałe, półtrwałe), przyznanej grupy kanału oraz docelowych grup serwera klientów, którzy mogą korzystać z opcji. Opcja może być powielana bez limitu ilości i ustawiana indywidualnie według potrzeb.
W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu kolejnej nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Edycja nazwy kanału z liczbą klientów online grup i pozwala na automatyczną edycję nazwy kanału z uwzględnieniem nazwy podanej przez klienta oraz liczby klientów online wybranych grup serwera.
Konfiguracja pozwala na określenie, których klientów grup bot ma zliczać i umieszczać w danym kanale (dowolna ilość) oraz stałą nazwę kanału (również cspacer-y), podanie liczby klientów online w danym miejscu odbywa się poprzez wstawienie zmiennej %ONLINE%.
Przykład: Nazwa kanału - [cspacer]Administratorzy online: %ONLINE%
Nazwa wybranego kanału będzie wyśrodkowana i zmieni się na: Administratorzy online: 1

Funkcja może być powielana bez limitów i ustawiana na różnych kanałach dla różnych grup.
W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Usunięcie przyznanych grup serwera po wejściu na kanał i pozwala na automatyczne usuwanie przyznanych klientowi grup serwera po wejściu na określony kanał.
Konfiguracja pozwala na wybranie jakie grupy mają zostać usunięte (dowolna ilość) oraz po wejściu na jaki kanał bot ma usunąć wybrane grupy klientowi.

W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Edycja nazwy serwera z liczbą klientów online i pozwala na automatyczne dopisywanie po nazwie serwera liczby klientów podłączonych do serwera.
Klient sam ustala nazwę stałą serwera oraz tekst poprzedzający liczbę klientów.

Dodatkowo została przebudowana opcja Tworzenia kanałów po wejściu na kanał, można teraz ustalić rodzaj tworzonego kanału (trwały, półtrwały, tymczasowy).
W funkcjach bez limitu została dodana możliwość ustawienia własnego opisu (dla ułatwienia rozpoznawania ustawionych i dodanych funkcji tego samego rodzaju).

W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o udostępnieniu nowej opcji dla usług Voice VPS oraz Voice VPS D (dowolny pakiet) o nazwie Limity połączeń.
Opcja znajduje się na liście opcji Voice VPS, klient może ustalić ile połączeń z jednego IP może być dopuszczonych do określonego portu, na którym działa dany serwer TeamSpeak3.
Limit połączeń dotyczy wyłącznie połączeń na port UDP serwera (np. 9987, 9988 itd) i może być określony w skali od 1 do 255 połączeń z jednego IP.

Informujemy o udostępnieniu nowej opcji na liście funkcji w usługach Voice VPS oraz Voice VPS D.
Nowa opcja jest wyłącznie dla serwerów w wersji 3.6.x i pozwala na dodawanie oraz zarządzanie utworzonymi kontami query.

Drodzy klienci, informujemy o dodaniu nowych funkcji w API TS3 dla oferty slotowej.

Aktualna lista funkcji API TS3:
account_info - informacje o koncie klienta (stan portfela, suma wpłat, suma wypłat, link do wpłat dla klientów)
income_check - lista wpłat szukanego klienta
server_info - informacje o serwerze TeamSpeak3
serverEdit - zmiana nazwy serwera
serverGroupAddClient - dodanie klienta do wybranej grupy serwera
serverGroupDeleteClient - usunięcie klienta z grupy serwera
channelCreate - utworzenie kanału
subchannelCreate - utworzenie kanału podrzędnego
channellist - lista kanałów
channelDelete - usunięcie kanału
channelEdit - zmiana nazwy kanału
api_timebot - TimeBot (klasyczny zegar z 4 kanałów)
api_timebot_baner - TimeBot + Baner (połączenie zegara z 4 kanałów i własnego banera)
clientlist - lista klientów online (lista klientów oraz klientów query połączonych z serwerem)
sendMessage - wysyłanie wiadomości (na serwer, na kanał lub do wybranego klienta)
clientPoke - wysyłanie Poke do wybranego klienta lub do wszystkich
clientMove - przenoszenie klienta lub wszystkich klientów na wybrany kanał
clientKick - wyrzucenie klienta z serwera lub kanału

API TS3 pozwala na stworzenie np: sklepu na www (rangi, kanały), dodanie dodatków jak własny baner, timebot lub połączenie różnych funkcji w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
Przykład zastosowania:
Połączenie funkcji api_timebot_baner z serverEdit, pozwala na jednoczesne utworzenia zegara, własnego banera oraz edycje nazwy serwera (np: z liczbą klientów Online), dodatkowo można dodać funkcję clientlist, żeby wyszukać unikalne id administratorów i w edycji nazwy kanału (channelEdit) ustawić dostępną liczbę administratorów online.
Przykłady zastosowania zależą od waszej fantazji i pomysłowości, jest to aktualnie jedyne API dla oferty slotwej dostępne na rynku, cały czas rozwijane i wzbogacane w dodatkowe funkcje pozwalające na dotąd nieosiągalne możliwości w ofercie slotowej.

Informujemy, że w dniu 18.12.2018 strona https://net-speak.pl zmieni wygląd.
Zmiana szaty graficznej spowodowana jest nieustannym dążeniem do jaśniejszego przedstawiania oferty, ma być czytelna, zrozumiała i spójna.
Uproszczony został system rejestracji kont, formularze zamówień usług vps kvm oraz vps openvz, zmiana w systemie powiadomień e-mail, zmiana w systemie zarządzania dodatkową autoryzacją logowania, zmiana w sposobie przedstawiania kodów rabatowych.

Aktualizacja:
Zmiana szaty strony nastąpi w dniu 19.12.2018, opóźnienie spowodowane jest wprowadzaniem zmian i ostatnich poprawek.

Mimo pierwszych wątpliwości związanych z datą upublicznienia nowej szaty strony www, mamy przyjemność zaprezentować nowy wygląd strony już dziś (18.12.2018).
Wszelkie uwagi, błędy, problemy prosimy zgłaszać na admin@net-speak.pl

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów prepaid (na kartę).

Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany:

zwiekszlimit.plInformujemy o poszerzeniu oferty usług Net-Speak.pl o VPS OpenVz w lokalizacji OVH - Warszawa.
Do dyspozycji klientów przeznaczone są 4 pakiety VPS OpenVz, szybkie dyski SSD, ochrona DDoS OVH PRO, automatyczny instalator, automatyczny backup, backup na żądanie, zaawansowany panel zarządzania.

Informujemy o uruchomieniu nowej opcji dla usług Voice VPS oraz Voice VPS D.
Nowa funkcja to SSH Query pozwalająca na łączenie się do Query serwera za pomocą SSH.
Funkcja jest dostępna zaraz po wejściu w Dane i opcje usług voice vps w tabeli Informacje o usłudze.
Funkcja jest dostępna tylko od wersji 3.3.0, działa na porcie 10022 i jest połączona z whitelistą i firewallem voice vps.

Osoby, które po aktualizacji klienta TS3 mają problem z połączeniem do serwerów, muszą zaktualizować czas oraz strefę czasową w swoich komputerach.
Ten prosty zabieg po stronie klientów rozwiązuje problem z brakiem możliwości nawiązania połączenia do serwerów.

Informujemy o poszerzeniu oferty usług o Voice VPS D.
Nowa usługa poza standardowym Voice VPS PL wyróżnia się zastosowaną wirtualizacją co przedkłada się na niższą cenę, ochrona DDoS jest na tym samym wysokim poziomie i także jest wzbogacona o dedykowane filtry dla TeamSpeak3.
Lokalizacja usług to Warszawa - Hosteam.
Zapraszamy do zakupów.