Informacje dla klientów

Drodzy klienci, Prosimy o wykonanie aktualizacji usług VoiceVPS PL oraz EU za pomocą opcji w panelu klienta, nowa wersja 3.9.0 wprowadza kilka zmian i poprawia błędy z wersji wcześniejszej.

Aktualizacja serwerów z oferty slotowej zostanie wykonana w dniu 29.06.2019 w godzinach 7:00-9:00 rano, czas niedostępności serwerów około 1-2 minut.

Administracja Net-Speak.pl

Informujemy o poszerzeniu opcji Net-Speak API (Beta) o funkcję API Shop.

API Shop to moduł umożliwiający dokonywanie płatności zasilających portfel przez klientów i informujący o statusie płatności zaraz po jej wykonaniu.
API Shop jest bezpłatne, przygotowane skrypty i moduły testowe są gotowym rozwiązaniem do uruchomienia własnego sklepu z systemem płatności przez takie serwisy jak PayU, PayPal, PaySafeCard lub za pomocą SMS na specjalnie przygotowanych stronach płatności.
API Shop może być wykorzystane dla dowolnej usługi, API powiadamia o dokonanej wpłacie nie uruchamia usług, klient sam tworzy aplikacje uruchamiające dane usługi klientowi po otrzymaniu z API informacji o wykonaniu płatności przez użytkownika.
Integracja API Shop z stroną www jest bardzo prosta, gotowe rozwiązania wystarczy umieścić po stronie serwera www. API Shop posiada przygotowaną stronę testową i moduł testowania wpłat.

Na Państwa pytania, propozycję zmian oraz zgłaszanie błędów czekamy w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu nowej opcji w panelu klienta o nazwie Net-Speak API (Beta).

Net-Speak API pozwala na pobieranie podstawowych informacji o koncie klienta jak, suma wpłat do portfela, wypłat z portfela, wyszukiwanie wpłat po określonym ciągu znaków, lista usług klienta wraz z datą wygaśnięcia oraz statusem.
Nowa opcja jest w fazie rozwojowej i testowej, wszelkie uwagi, pytania i propozycje prosimy składać w Pomoc Online.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie testowej API, do której link znajduje się po wejściu w opcję.

Informujemy o upublicznieniu nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.

Automatyczne edycja nazwy kanału z informacjami o serwerze.
Funkcja edycji nazwy kanału z wybraną informacją pozwala na automatyczną modyfikację nazwy kanału z podaniem wyniku zapytania dla danej funkcji.

Lista pobieranych informacji o serwerze:
- Średni ping klientów
- Utracone pakiety łącznie
- Utracone pakiety mowy
- Utracone pakiety podtrzymania aktywności
- Utracone pakiety sterowania
- Liczba kanałów na serwerze
- Liczba klientów online
- Liczba połączeń do serwera

Funkcja może być powielana bez limitów dla dowolnych kanałów i pobieranych informacji.
Prosimy o zapoznanie się z informacją w instrukcji zastosowania danej funkcji po przejściu w konfigurację funkcji.

Drodzy klienci, informujemy o następujących zmiana dokonanych w usługach Voice VPS i dostępnych pakietach.
Aktualnie został wprowadzony jeden nowy pakiet dla danej lokalizacji o nazwie VoiceVPS PL oraz VoiceVPS EU.
Nowy pakiet jest znacznie mocniejszy niż wcześniej stosowane, obsługuje do 10 serwerów TeamSpeak - łącznie 1024 osoby online, liczba ustawionych slotów zależy od posiadanej licencji.
Wszystkie usługi mini VoiceVPS D PL oraz mini VoiceVPS EU zostały już zaktualizowane do nowego pakietu, cena pakietów VoiceVPS PL oraz VoiceVPS EU została obniżona do cen starszych pakietów mini VoiceVPS D oraz mini VoiceVPS EU.
Dokonane zmiany w pakietach nie wpłynęły na działanie usług.
Na Państwa pytania czekamy w Pomoc Online.

Administracja Net-Speak.pl

Drodzy klienci, Prosimy o wykonanie aktualizacji usług Voice VPS oraz Voice VPS D PL za pomocą opcji w panelu klienta, nowa wersja 3.8.0 wprowadza kilka zmian i poprawia błędy z wersji wcześniejszej.

Aktualizacja serwerów z oferty slotowej zostanie wykonana w dniu 31.05.2019 w godzinach 7-8 rano, czas niedostępności serwerów około 1-2 minut.

Administracja Net-Speak.pl

Informujemy o dodaniu nowej opcji dla usług Voice VPS (dowolny pakiet i lokalizacja) i oferty slotowej o nazwie

Szablony serwera
.
Nowa opcja pozwala na szybkie ustawienie wybranego przez klienta przygotowanego szablonu serwera (kanały, grupy serwera oraz grupy kanałów).

Jeżeli posiadasz ciekawy wygląd serwera i chcesz udostępnić go innym to zapraszamy do kontaktu z nami przez panel klienta i opcję Pomoc Online.

Opcja została stworzona z myślą o klientach rozpoczynających swoją przygodę z serwerem Teamspeak, opcja będzie na bieżąco aktualizowana w nowe szablony serwerów.
Zastosowanie szablonu nie zmienia unikalnego ID serwera ani pozostałych stałych parametrów.

Informujemy o upublicznieniu kolejnych dwóch nowych funkcji dla użytkowników Nbot Premium.

Przyznanie grupy serwera po określonym czasie.
Funkcja przyznaje wybrane grupy serwera po określonym czasie połączenia klienta, może dodatkowo usuwać inne grupy zastępując je nowymi.

Usunięcie z grupy serwera po określonym czasie.
Funkcja usuwa wybrane grupy serwera po określonym czasie połączenia klienta.

Funkcje mogą być powielane bez limitów dla dowolnych grup serwera. Prosimy o zapoznanie się z informacją w instrukcji zastosowania danej funkcji po przejściu w konfigurację funkcji.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z promocji na domeny europejskie, która potrwa przez kolejne 30 dni.
Promocyjna cena rejestracji to 12,60 zł netto, bez limitów ilościowych lub innych warunków.
Administracja Net-Speak.pl

Nbot Premium - aktualizacja

Informujemy o upublicznieniu dwóch nowych funkcji dla użytkowników Nbot Premium.

Wyrzucanie klientów grupy z serwera po określonym czasie.
Klient ustalonej grupy serwera bez względu na jego czas bezczynności zostanie wyrzucony z serwera jeżeli nie zmieni aktualnej grupy serwera.

Limit połączeń z jednego IP dla wybranych grup serwera.
Jeżeli w wybranej grupie serwera liczba połączeń z jednego IP wyniesie więcej niż ustalony limit dla tej grupy, to z serwera zostaną wyrzuceni wszyscy klienci o tym samym IP bez względu na to do jakiej grupy jeszcze należą.

Funkcje mogą być powielane bez limitów dla dowolnych grup serwera.
Prosimy o zapoznanie się z informacją w instrukcji zastosowania danej funkcji po przejściu w konfigurację funkcji.

Drodzy klienci, Informujemy o dodaniu nowej opcji w panelu klienta dla serwerów TeamSpeak3 (oferta slotowa) oraz Voice VPS (dowolny pakiet).
Nowa opcja nosi nazwę Edytor kanałów i pozwala na edycję kanałów, ich uprawnień, sortowania po określonym kanale, usuwania oraz tworzenia nowych kanałów.

Wszelkie błędy w działaniu opcji prosimy zgłaszać w Pomoc Online.

Drodzy klienci, Informujemy o zaplanowanych pracach serwisowych w dniu 07.05.2019 w godzinach 04:00 - 08:00.
Zakres prac dotyczy usług o początkowych ID:
Od nx1- do nx62-

Prace dotyczą wyłącznie usług oferty slotowej w lokalizacji Warszawa - Hosteam.

W związku z tym, że podczas uruchamiania instancji accounting teamspeak.com może wyłączyć wszystkie serwery z oferty slotowej, informujemy o możliwym restarcie pozostałych serwerów.

Przepraszamy za niedogodności, po zakończeniu prac serwery zostaną uruchomione bez utraty danych, adresy IP nie ulegną zmianie, nastąpi tylko przerwa w dostępie do usługi do maksymalnie 4 godzin (będziemy starać się skrócić ten czas).
Prosimy o nie zgłaszanie nam problemów z dostępem do usług w czasie trwania prac serwisowych.

Drodzy klienci, osoby, które mają problem z połączeniem do serwerów w lokalizacji Warszawa - Hosteam, muszą ustawić poprawny czas w swoich komputerach, tylko niedokładny czas powoduje brak możliwości połączenia z usługą.
Co należy wykonać:
- Sprawdzić poprawność ustawionej strefy czasowej odpowiadającej położeniu klienta,
- Sprawdzić czy czas uwzględnia zmiany czasy z zimowego na letni,
- Skorygować godzinę, datę do prawidłowej, czas musi być dokładny.


Informujemy o upublicznieniu nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Przenoszenie klientów grupy na kanał i pozwala na automatyczne przenoszenie klientów wybranej grupy serwera na określony kanał.
Klient ustalonej grupy serwera pomimo prób zmiany kanału zawsze będzie przenoszony na ustalony dla grupy kanał.

Funkcja może być powielana bez limitów dla dowolnych grup serwera i kanałów.
Prosimy o zapoznanie się z informacją w instrukcji zastosowania po przejściu w konfigurację funkcji.

Drodzy klienci, Informujemy o zaplanowanych pracach serwisowych podzielonych na 3 etapy:

Etap I zostanie wykonany w dniu 30.04.2019 w godzinach 04:00 - 08:00.
Etap II zostanie wykonany w dniu 02.05.2019 w godzinach 04:00 - 08:00.
Etap III zostanie wykonany w dniu 07.05.2019 w godzinach 04:00 - 08:00.

Prace dotyczą wyłącznie usług oferty slotowej w lokalizacji Warszawa - Hosteam, prace serwisowe przeprowadzane będą etapami tak aby w danym dniu tylko część usług była niedostępna w określonych godzinach.

Przepraszamy za niedogodności, po zakończeniu prac serwery zostaną uruchomione bez utraty danych, adresy IP nie ulegną zmianie, nastąpi tylko przerwa w dostępie do usługi do maksymalnie 4 godzin (będziemy starać się skrócić ten czas).
Prosimy o nie zgłaszanie nam problemów z dostępem do usług w czasie trwania prac serwisowych.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w terminie wykonania prac będziemy informować o nowej planowanej dacie wykonania danego etapu prac serwisowych.

Drodzy klienci, Prosimy o wykonanie aktualizacji usług Voice VPS oraz Voice VPS D PL za pomocą opcji w panelu klienta, nowa wersja 3.7.1 poprawia błędy wykryte w wersji 3.7.0.

Aktualizacja serwerów z oferty slotowej zostanie wykonana w dniu (30-31).03.2019 w godzinach 8-9 rano, czas niedostępności serwerów około 1-2 minut.

Administracja Net-Speak.pl

Informujemy, że pojawił się nowy crasher na starsze wersje serwerowe (poniżej 3.7.0), prosimy klientów o jak najszybsze zaktualizowanie serwerów.

Drodzy klienci, informujemy o zmianie w ofercie Voice VPS EU (dowolny pakiet), od teraz każda nowo zakupiona usługa posiada ochronę OVH PRO GAME, ceny zakupu usług także zostały wyrównane z ofertą PL (mini voice vps).
Klienci posiadający już usługi w lokalizacji EU (voice vps w dowolnym pakiecie)w ciągu najbliższych dni zostaną przeniesieni wraz z adresami IP na nowe bardziej wydaje platformy z ochroną Pro GAME.
Więcej informacji po kontakcie w Pomoc Online.
Administracja Net-Speak.pl

Informujemy o upublicznieniu kolejnej nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Blokowanie połączeń VPN i jak wskazuje nazwa wyrzuca z serwera i nakłada skargę na klientów używających VPN.
Konfiguracja pozwala na określenie docelowych lub ignorowanych grup serwera klientów, których klienci mogą lub nie mogą stosować VPN.
W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Dodano możliwość wyboru akcji bota, domyślnie ustawione jest wyrzucenie z serwera + skarga, teraz można wybrać jeszcze nałożenia bana na IP lub nałożenia bana na UID klienta, bany są trwałe, banowanie na IP pozwoli wyeliminować na przyszłość próby połączeń innych klientów przez to IP.

Informujemy o upublicznieniu kolejnej nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Tworzenie kanałów i sub kanałów po wejściu na kanał i pozwala na automatyczne tworzenie kanałów wraz z ustaloną liczbą sub kanałów w określonym kanale.
Konfiguracja pozwala na określenie nazwy początkowej tworzonego kanału, nazwy początkowej tworzonych sub kanałów, liczby tworzonych sub kanałów, typu kanałów (trwałe, półtrwałe), przyznanej grupy kanału oraz docelowych grup serwera klientów, którzy mogą korzystać z opcji. Opcja może być powielana bez limitu ilości i ustawiana indywidualnie według potrzeb.
W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu kolejnej nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Edycja nazwy kanału z liczbą klientów online grup i pozwala na automatyczną edycję nazwy kanału z uwzględnieniem nazwy podanej przez klienta oraz liczby klientów online wybranych grup serwera.
Konfiguracja pozwala na określenie, których klientów grup bot ma zliczać i umieszczać w danym kanale (dowolna ilość) oraz stałą nazwę kanału (również cspacer-y), podanie liczby klientów online w danym miejscu odbywa się poprzez wstawienie zmiennej %ONLINE%.
Przykład: Nazwa kanału - [cspacer]Administratorzy online: %ONLINE%
Nazwa wybranego kanału będzie wyśrodkowana i zmieni się na: Administratorzy online: 1

Funkcja może być powielana bez limitów i ustawiana na różnych kanałach dla różnych grup.
W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Usunięcie przyznanych grup serwera po wejściu na kanał i pozwala na automatyczne usuwanie przyznanych klientowi grup serwera po wejściu na określony kanał.
Konfiguracja pozwala na wybranie jakie grupy mają zostać usunięte (dowolna ilość) oraz po wejściu na jaki kanał bot ma usunąć wybrane grupy klientowi.

W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.
Nowa funkcja nosi nazwę Edycja nazwy serwera z liczbą klientów online i pozwala na automatyczne dopisywanie po nazwie serwera liczby klientów podłączonych do serwera.
Klient sam ustala nazwę stałą serwera oraz tekst poprzedzający liczbę klientów.

Dodatkowo została przebudowana opcja Tworzenia kanałów po wejściu na kanał, można teraz ustalić rodzaj tworzonego kanału (trwały, półtrwały, tymczasowy).
W funkcjach bez limitu została dodana możliwość ustawienia własnego opisu (dla ułatwienia rozpoznawania ustawionych i dodanych funkcji tego samego rodzaju).

W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zgłaszanie ich w Pomoc Online.

Informujemy o udostępnieniu nowej opcji dla usług Voice VPS oraz Voice VPS D (dowolny pakiet) o nazwie Limity połączeń.
Opcja znajduje się na liście opcji Voice VPS, klient może ustalić ile połączeń z jednego IP może być dopuszczonych do określonego portu, na którym działa dany serwer TeamSpeak3.
Limit połączeń dotyczy wyłącznie połączeń na port UDP serwera (np. 9987, 9988 itd) i może być określony w skali od 1 do 255 połączeń z jednego IP.