Informacje dla klientów

Drodzy klienci, Prosimy o wykonanie aktualizacji usług VoiceVPS za pomocą opcji w panelu klienta, nowa wersja 3.11.0 wprowadza kilka zmian i poprawia błędy z wersji wcześniejszej.
Co się zmieniło w nowej wersji znajdą Państwo tutaj

Administracja Net-Speak.pl

Informujemy o dodaniu nowej opcji w panelu klienta dla usług Voice VPS oraz serwery TeamSpeak3 z oferty slotowej.
Nowa opcja widnieje pod nazwą Twoje szablony i jest dostępna wyłącznie dla serwerów TeamSpeak3 z oferty slotowej oraz Voice Vps.
Twoje szablony pozwalają na utworzenie dodatkowych kopii (całego serwera, wszystkich grup serwera/kanału, wybranych grup serwera/kanału oraz wszystkich kanałów na serwerze wraz z ustawionymi uprawnieniami i ustawieniami kanałów), które mogą być wykorzystane na innej usłudze klienta (Oferta slotowa lub voice vps) w ramach tego samego konta klienta.
Dodatkowo klient może importować dane z serwerów zewnętrznych pod warunkiem, że posiada dostęp do query i whitelisty danego serwera.
Wszelkie uwagi, zapytania oraz błędy w działaniu opcji prosimy zgłaszać w Pomoc Online.
Administracja Net-Speak.pl

Drodzy klienci, Prosimy o wykonanie aktualizacji usług VoiceVPS za pomocą opcji w panelu klienta, nowa wersja 3.10.2 wprowadza kilka zmian i poprawia błędy z wersji wcześniejszej.


Administracja Net-Speak.pl

Informujemy o poszerzeniu opcji Net-Speak API (Beta) o funkcję API Shop.

API Shop to moduł umożliwiający dokonywanie płatności zasilających portfel przez klientów i informujący o statusie płatności zaraz po jej wykonaniu.
API Shop jest bezpłatne, przygotowane skrypty i moduły testowe są gotowym rozwiązaniem do uruchomienia własnego sklepu z systemem płatności przez takie serwisy jak PayU, PayPal, PaySafeCard lub za pomocą SMS na specjalnie przygotowanych stronach płatności.
API Shop może być wykorzystane dla dowolnej usługi, API powiadamia o dokonanej wpłacie nie uruchamia usług, klient sam tworzy aplikacje uruchamiające dane usługi klientowi po otrzymaniu z API informacji o wykonaniu płatności przez użytkownika.
Integracja API Shop z stroną www jest bardzo prosta, gotowe rozwiązania wystarczy umieścić po stronie serwera www. API Shop posiada przygotowaną stronę testową i moduł testowania wpłat.

Na Państwa pytania, propozycję zmian oraz zgłaszanie błędów czekamy w Pomoc Online.

Informujemy o upublicznieniu nowej opcji w panelu klienta o nazwie Net-Speak API (Beta).

Net-Speak API pozwala na pobieranie podstawowych informacji o koncie klienta jak, suma wpłat do portfela, wypłat z portfela, wyszukiwanie wpłat po określonym ciągu znaków, lista usług klienta wraz z datą wygaśnięcia oraz statusem.
Nowa opcja jest w fazie rozwojowej i testowej, wszelkie uwagi, pytania i propozycje prosimy składać w Pomoc Online.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie testowej API, do której link znajduje się po wejściu w opcję.

Informujemy o upublicznieniu nowej funkcji dla użytkowników Nbot Premium.

Automatyczne edycja nazwy kanału z informacjami o serwerze.
Funkcja edycji nazwy kanału z wybraną informacją pozwala na automatyczną modyfikację nazwy kanału z podaniem wyniku zapytania dla danej funkcji.

Lista pobieranych informacji o serwerze:
- Średni ping klientów
- Utracone pakiety łącznie
- Utracone pakiety mowy
- Utracone pakiety podtrzymania aktywności
- Utracone pakiety sterowania
- Liczba kanałów na serwerze
- Liczba klientów online
- Liczba połączeń do serwera

Funkcja może być powielana bez limitów dla dowolnych kanałów i pobieranych informacji.
Prosimy o zapoznanie się z informacją w instrukcji zastosowania danej funkcji po przejściu w konfigurację funkcji.

Drodzy klienci, informujemy o następujących zmiana dokonanych w usługach Voice VPS i dostępnych pakietach.
Aktualnie został wprowadzony jeden nowy pakiet dla danej lokalizacji o nazwie VoiceVPS PL oraz VoiceVPS EU.
Nowy pakiet jest znacznie mocniejszy niż wcześniej stosowane, obsługuje do 10 serwerów TeamSpeak - łącznie 1024 osoby online, liczba ustawionych slotów zależy od posiadanej licencji.
Wszystkie usługi mini VoiceVPS D PL oraz mini VoiceVPS EU zostały już zaktualizowane do nowego pakietu, cena pakietów VoiceVPS PL oraz VoiceVPS EU została obniżona do cen starszych pakietów mini VoiceVPS D oraz mini VoiceVPS EU.
Dokonane zmiany w pakietach nie wpłynęły na działanie usług.
Na Państwa pytania czekamy w Pomoc Online.

Administracja Net-Speak.pl

Informujemy o dodaniu nowej opcji dla usług Voice VPS (dowolny pakiet i lokalizacja) i oferty slotowej o nazwie

Szablony serwera
.
Nowa opcja pozwala na szybkie ustawienie wybranego przez klienta przygotowanego szablonu serwera (kanały, grupy serwera oraz grupy kanałów).

Jeżeli posiadasz ciekawy wygląd serwera i chcesz udostępnić go innym to zapraszamy do kontaktu z nami przez panel klienta i opcję Pomoc Online.

Opcja została stworzona z myślą o klientach rozpoczynających swoją przygodę z serwerem Teamspeak, opcja będzie na bieżąco aktualizowana w nowe szablony serwerów.
Zastosowanie szablonu nie zmienia unikalnego ID serwera ani pozostałych stałych parametrów.

Informujemy o upublicznieniu kolejnych dwóch nowych funkcji dla użytkowników Nbot Premium.

Przyznanie grupy serwera po określonym czasie.
Funkcja przyznaje wybrane grupy serwera po określonym czasie połączenia klienta, może dodatkowo usuwać inne grupy zastępując je nowymi.

Usunięcie z grupy serwera po określonym czasie.
Funkcja usuwa wybrane grupy serwera po określonym czasie połączenia klienta.

Funkcje mogą być powielane bez limitów dla dowolnych grup serwera. Prosimy o zapoznanie się z informacją w instrukcji zastosowania danej funkcji po przejściu w konfigurację funkcji.

Drodzy klienci, Informujemy o dodaniu nowej opcji w panelu klienta dla serwerów TeamSpeak3 (oferta slotowa) oraz Voice VPS (dowolny pakiet).
Nowa opcja nosi nazwę Edytor kanałów i pozwala na edycję kanałów, ich uprawnień, sortowania po określonym kanale, usuwania oraz tworzenia nowych kanałów.

Wszelkie błędy w działaniu opcji prosimy zgłaszać w Pomoc Online.

Drodzy klienci, osoby, które mają problem z połączeniem do serwerów w lokalizacji Warszawa - Hosteam, muszą ustawić poprawny czas w swoich komputerach, tylko niedokładny czas powoduje brak możliwości połączenia z usługą.
Co należy wykonać:
- Sprawdzić poprawność ustawionej strefy czasowej odpowiadającej położeniu klienta,
- Sprawdzić czy czas uwzględnia zmiany czasy z zimowego na letni,
- Skorygować godzinę, datę do prawidłowej, czas musi być dokładny.